Planificarea și analizarea aspectelor de natură comercială sunt extrem de importante în momentul constituirii unei societăți și a începerii activității, atât în luarea deciziei de lansare a proiectului cât și pe întreaga durată a acestuia, de aceea noi oferim servicii complete de consiliere, dedicate companiilor și persoanelor fizice autorizate.

 • Constituire și consiliere cu privire la toate tipurile de societăți comerciale sau de orice alt fel, redactare de acte constitutive, de cesiune de acțiuni sau părți sociale, modificare, dizolvare, participare la adunări, pregătire de hotărâri ale Adunării generale ale asociaților și contestarea lor.
 • Consultanță și negociere în cadrul majorărilor de capital.
 • Stabilirea structurilor societare.
 • Înscrierea la Registrul Comerțului și toate celelalte formalități anterioare începerii activității. Inspectarea și validarea registrelor contabile. Depunerea situațiilor financiare.
 • Modificări ale actelor constitutive în cazul societăților pe acțiuni și a societăților cu răspundere limitată.
 • Restructurarea societăților.
 • Redactare de procese-verbale ale Consiliului de administrație și alte atribuții de secretariat.
 • Vânzare și cumpărare de societăți.
 • Recursuri administrative. Proceduri în contencios administrativ.
 • Legea falimentului: suspendarea plăților și falimentul.
 • Contracte comerciale. Redactarea, analizarea și negocierea contractelor comerciale.
 • Alte contracte de comercializare și distribuție.
 • Dreptul de proprietate intelectuală și industrială.