Obiectivul Victoria Gestión Asesores S.L. este este acela de a ne îmbunătăți continuu calitatea serviciilor pentru a răspunde nevoilor clienților noștri. Facem acest lucru prin crearea unui mediu favorabil tuturor, astfel încât toți membrii echipei să coopereze în vederea atingerii acestui scop. Acest fapt ne permite să ne creștem productivitatea, să ne îmbunătățim poziția pe piață, să îi remunerăm corect pe toți profesioniștii și colaboratorii noștri și, nu în ultimul rând, să ne asigurăm continuitatea pe piață și să oferim locuri de muncă stabile.

Aceste obiective vor fi atinse printr-un efort pe termen lung, prin punerea practică a următoarele zece principii:

  1. Îmbunătățirea continuă a activității, prin extinderea gamei de servicii și adoptarea de planuri care să ne permită să ne îmbunătățim poziția pe piață și să ne bucurăm de continuitate.
  2. Adoptarea unui nou mod de gândire. Suntem într-o nouă eră antreprenorială. Nu putem accepta întârzierile, erorile și performanțele deficitare pe care mulți le tolerează.
  3. Anticiparea evenimentele, renunțând să mai depindem de acțiunile și inspecțiile externe.
  4. Renunțarea la ideea de a lua în considerare în primul rând criteriul prețului cel mai scăzut. Adoptarea, în schimb, de măsuri importante pentru oferirea de servicii de bună calitate.
  5. Descoperirea de noi sinergii în activitățile clienților noștri, deoarece noi creștem alături de ei.
  6. Includerea de metode moderne de planificare și supraveghere a activității.
  7. Depășirea reticenței inițiale față de necunoscut, unealtă utilă în eficientizarea activității companiei, prin adoptarea unei atitudini pozitive.
  8. Mândria pentru serviciile noastre, ca modalitate de evoluție și dezvoltare personală.
  9. Instituirea unui program corect și riguros de instruire și de formare continuă.
  10. Crearea unei structuri care să stimuleze punerea în practică a celor nouă principii de mai sus.