Ca Birou de Asistență pentru Întreprinzători (PAE), ne ocupăm de înființarea de companii, începerea efectivă a activității și funcționarea lor, prin furnizarea de servicii de informare, procesare de documente, consiliere, instruire și sprijin pentru finanțarea afacerilor.

Birourile de Asistență pentru Întreprinzători (PAE) pot ține de entități publice sau private, asociații profesionale, organizații de afaceri sau camere de comerț.

În cazul nostru, depindem de Colegiul Specialiștilor în Relații de Muncă din Malaga și de Asociația Profesională a Experților Contabili și Experților Fiscali din Spania, încheind un acord cu Ministerul Industriei, Energiei și Turismului pentru a acționa în calitate de centru PAE autorizat.

Ca centru PAE, ne bazăm pe CIRCE (Centru de Informare și Rețea de Constituire de Societăți) pentru înființarea de companii, și în special pe unul dintre componentele sale: Sistemul de Procesare Electronică (STT). În acest sens, când un întreprinzător optează pentru începerea procedurilor de înființare a unei societăți printr-un centru PAE, folosește implicit sistemul CIRCE.

În calitate de centru PAE, avem o dublă misiune:

  • Furnizarea de servicii de informare și consiliere întreprinzătorilor în definirea inițiativelor lor în afaceri și în primii ani de activitate ai companiei.
  • Începerea procedurii administrative de înființare a societății prin Documentul Electronic Unic (DUE).

Servicii prestate de Birourile de Asistență pentru Întreprinzători

VICTORIA GESTIÓN ASESORES, ca BIROU AUTORIZAT, prestează următoarele servicii:

  • Furnizare de informații privind diferitele tipuri de societăți și persoane fizice autorizate, aspecte comerciale, avantaje fiscale, chestiuni contabile, legi aplicabile și alte forme de organizare în vigoare.
  • Înființare de societăți prin intermediul sistemului de procesare on-line elaborat de Direcția Generală a Industriei și IMM-urilor, utilizând Documentul Electronic Unic (DUE). Acest serviciu are caracter obligatoriu și gratuit.
  • Furnizare de informații aplicabile respectivului proiect, cu privite la subvențiile și stimulentele pentru înființarea de societăți.
  • Furnizare de informații privind regimul de securitate socială aplicabil, criteriile de aderare, afiliere, contribuții etc.
  • Furnizare de informații generale pe teme de interes pentru companii, de exemplu: finanțarea, impozitarea, angajarea forței de muncă, internaționalizarea, cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea, cooperarea în afaceri etc.
  • Rezervarea denumirii companiei pentru procedurile realizate prin prezentarea în persoană în cazul Societății cu Răspundere Limitată Companie Nouă (SLNE).