Astăzi plata taxelor și impozitelor reprezintă una dintre cele mai importante obligații ale oricărei companii. Planificarea fiscală adecvată vă ajută să luați cele mai bune decizii privind plata obligațiilor fiscale și să obțineți, de asemenea, economii semnificative.

Fiecare dintre membrii echipei noastre se bucură de experiență bogată și formare continuă, ceea ce ne permite să pregătim, să prezentăm și să gestionăm orice fel de chestiuni cu privire la impozite și proceduri administrative, reducând povara fiscală și îmbunătățind nivelul economiilor.

 • Consultanță permanentă și informații fiscale prin intermediul comunicărilor și a buletinului informativ bilunar cu privire la subiecte de natură fiscală și comercială.
 • Pregătire de rapoarte, opinii și furnizare de documente.
 • Consiliere privind legi recent apărute și modificările lor.
 • Înființarea, analizarea și înregistrarea oricărui tip de societăți, în diferitele regimuri existente. Estimare directă: normală și simplificată. Obiectiv (Module)
 • Informații despre ajutoare, subvenții și stimulente fiscale.
 • Studii de viabilitate economică, financiară și tehnică.
 • Consiliere privind avantaje și scutiri de la plata impozitelor.
 • Asistență, prezentare de cereri și reprezentare în fața Administrației Financiare.
 • Reclamații economice și administrative
 • Studiu, pregătire, calculare și prelucrare a declarațiilor privind Impozitul pe venit aferent persoanelor fizice și Impozitul pe avere.
 • Corespondența în materie de contabilitate pentru TVA și Impozitul pe venit aferent persoanelor fizice și corelarea Impozitului pe profit.
 • Impozite locale, impozite pe transferuri patrimoniale și acte juridice documentate, succesiuni și donații.
 • Analiza, calcularea impozitelor și depunerea electronică a declarațiilor fiscale trimestriale, anuale sau informative de TVA, impozit pe profit, pe venit, pentru nerezidenți,
 • Declarații privind operațiile intracomunitare, impozite, impozite speciale, taxe vamale, impozite pe activitățile economice (IAE), impozite pe succesiuni și donații, moșteniri.
 • Definirea politicii fiscale și planificarea operațiunilor.
 • Audit fiscal al companiei.
 • Revizuirea și, după caz, corectarea informaților contabile pe baza documentelor justificative și a datelor furnizate de companie.
 • Orice alte demersuri de natură fiscală în legătură cu obligațiile legale ale companiei.

 

   ACCES LA CALENDARUL CONTRIBUABILULUI 2018