Contabilitatea companiei este foarte importantă deoarece permite înțelegerea în detaliu a situației sale economice și financiare, precum și a rezultatelor managementului afacerilor, prin rapoarte și analize financiare și economice. Cu alte cuvinte, în contabilitate se preiau toate informațiile companiei, se procesează, iar rezultatul apare în rapoartele financiare, din care se pot realiza analize, studii și din care se pot stabili venitul și rentabilitatea afacerii, fiind un element fundamental al controlului operativ al companiei. Din acest motiv, pe lângă serviciile de contabilitate financiară, conform principiilor contabile obligatorii, care duc la întocmirea situațiilor financiare, reflectare fidelă a situației companiei, ceea ce permite luarea de decizii adecvate, vă punem la dispoziție și cunoștințe de specialitate pentru consilierea cu privire la înregistrarea continuă a tuturor tranzacțiilor și la efectuarea evaluărilor, astfel încât să puteți avea cu exactitate toate informațiile necesare în orice moment.

Serviciile noastre

Evidența contabilă:

 • Deschiderea și închiderea exercițiului financiar.
 • Înregistrări de operații zilnice.
 • Regularizarea soldurilor, a activelor și a pasivelor.
 • Gestionarea conturilor de profit și pierdere.
 • Realizarea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Contabilitate computerizată:

 • Pregătirea si legalizarea registrelor oficiale: registrul - jurnal, registrul inventar, situațiile financiare anuale, registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, registrul de încasări și plăți, de furnizare de fonduri si avansuri de cheltuieli către profesioniști.

Alte servicii de contabilitate:

 • Consultanță, proiectare, planificare și organizare de contabilitate de afaceri.
 • Asistență și formare profesională a personalului contabil al companiilor care apelează la serviciile noastre.
 • Realizarea, formularea și procesarea, pe baza documentației furnizate, a situațiilor financiare anuale pe care orice companie trebuie să le depună la Registrul Comerțului.
 • Analiză contabilă și financiară.
 • Orice alte demersuri de natură contabilă în legătură cu obligațiile legale ale companiei.