Avem o amplă echipă de specialiști care conduce și efectuează zilnic toate procedurile administrative din domeniul raporturilor de muncă, precum și un serviciu exhaustiv de consultanță, oferind clienților asistență cuprinzătoare și multidisciplinară în legătură cu aspectele comerciale și fiscale și punând la dispoziție soluții pentru toate nevoile care apar în acest domeniu, grație cunoștințelor și experienței acumulate.

 • Înregistrarea și înscrierea companiilor în Sistemul de Asigurări Sociale.
 • Completarea și depunerea înregistrărilor, anulărilor și modificărilor survenite în datele angajaților.
 • Deschiderea, conform dreptului muncii, a spațiilor destinate locului în care se desfășoară activitatea.
 • Realizarea de state de plată și asigurări sociale (Sistem RED).
 • Redactarea și procesarea contractelor de muncă și a actelor adiționale, conform procedurilor în vigoare.
 • Decizii de încetare a contractului de muncă și note de lichidare
 • Calcularea plăților compensatorii pentru concediere.
 • Stimulente pentru angajare.
 • Formalități pentru începerea și expirarea concediul medical pentru afecțiuni comune sau accidente de muncă.
 • Elaborare de documente privind asigurările sociale.
 • Redactare de documente aferente asigurărilor mutuale pentru accidente de muncă și boli profesionale.
 • Realizarea de formalități și analizarea contribuțiilor și a indemnizațiilor pentru asigurări sociale (pensii pentru limita de vârstă, pensii de invaliditate, de urmaș etc.).
 • Înscrierea și cotizarea la sistemele speciale de asigurare socială (pentru persoane care desfășoară activități independente, personal casnic etc.)
 • Consiliere pe probleme de muncă, rapoarte și opinii privind personalul, costurile forței de muncă și asigurările sociale.
 • Reprezentarea și asistența în fața Centrului de Mediere, Arbitraj și Conciliere (CMAC), Inspecția Muncii și Securității Sociale.
 • Formalități de concediere colectivă (ERE)
 • Procese pe rolul instanțelor de judecata pentru litigii de muncă.
 • Procesarea înregistrărilor de recunoaștere a oricărui tip de handicap.
 • Proceduri în domeniul sănătății și securității în muncă.